Centrum Naturoterapii i Spa w Kozienicach

Klasztor Benedyktynów w Opactwie

Klasztor Benedyktynów w Opactwie

W Opactwie, małej miejscowości położonej w Gminie Sieciechów znajduje się, wpisany do rejestru zabytków dawny klasztor benedyktyński. Jest to najstarszy zabytek w powiecie kozienickim – perełka architektury baroku, na który składają się zachowane fragmenty budynków przyklasztornych oraz kościół. Klasztor został założony przez benedyktynów przybyłych z Prowansji z klasztoru Św. Idziego. W kościele główny ołtarz przedstawia postacie świętych Benedykta i Scholastyki oraz Wniebowzięcie Matki Boskiej. W kopule namalowana została scena Adoracji Trójcy Świętej przez św. Benedykta, a w prezbiterium, nad otworami lóż widnieją namalowane przez Szymona Mańkowskiego portrety Bolesława Chrobrego i Sieciecha – fundatorów kościoła. W kościele zachowały się do dziś zabytkowe organy, a także bardzo rzadko spotykana chrzcielnica szafkowa. W podziemiach kościoła znajdują się prochy blisko 280 zakonników.

Kozienice, Klasztor Benedyktynów w Opactwie. Źródło: http://www.kozienicepowiat.pl/powiat-kozienice/turystyka-agroturystyka/ciekawe-miejsca.html

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Dyrektywami UE, zobowiązani jesteśmy do opublikowania poniższego oświadczenia: Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę zdrowotną. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego wykorzystania zawartych na tej stronie informacji. Wiedza tu zawarta jak i opisane procedury i sugestie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Celem serwisu jest promocja profilaktyki i utrzymanie zdrowia. Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystanie umieszczonych tu informacji wymaga zgody Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach.