Centrum Naturoterapii i Spa w Kozienicach

Kozienickie zabytki architektury

Z myślą o odwiedzających Kozienice została przygotowana trasa spacerowa –

Szlak „Kozienickie zabytki architektury”

– trasa obejmuje kilka najcenniejszych obiektów zabytkowych.

Kozienice to jedno z najstarszych miast w Polsce. Zasługuje na uwagę ze względu na swoją bogatą historię i związki z polskimi królami. Kozienice znajdowały się na trakcie z Krakowa do Wilna. Ze względu na wspaniałe tereny łowieckie królowie polscy chętnie się tu zatrzymywali na polowania. W IV wieku za panowania króla Władysława Jagiełło wybudowano tu zameczek myśliwski w którym w 1467 roku urodził się przyszły król Polski Zygmunt Stary. W późniejszych czasach to wydarzenie zostało upamiętnione wystawieniem obelisku, który znajduje się w parku pałacowym po prawej stronie alei wjazdowej. Uważany jest za najstarszy świecki pomnik w Polsce.

Pałac Stanisława Augusta Poniatowskiego

Murowany pałac zbudowany dla Stanisława Augusta to następna atrakcja Kozienic. Był przebudowywany dwukrotnie, a po ostatniej wojnie zachowała się jedynie neorenesansowa oficyna w jej pierwotnej formie. Główny korpus pałacu Stanisława Augusta Poniatowskiego został zbudowany w 1775 r., natomiast przebudowany w XIX w., został zniszczony, obecnie jest rekonstruowany. Obecnie w głównym budynku znajduje się Urząd Miejski. W pozostałych oficynach swoje siedziby mają: Muzeum Regionalne, Rada Miejska, Urząd Stanu Cywilnego oraz Urząd Skarbowy.
Otacza go rozległy park z XVIII w. z pomnikiem wzniesionym w 1702 r. Na terenie kozienickiego zespołu pałacowo-parkowego stoi od 2010 r. ciekawy wielopostaciowy pomnik. Przedstawia Władysława Jagiełłę wizytującego miejsce budowy mostu łyżwowego. Zespół pałacowo parkowy wpisany jest do głównego rejestru zabytków. We wschodniej części parku znajduje cmentarz rodzinny Dehnów. Po powstaniu listopadowym losy pałacu wiążą się z rodziną Dehnów. Generał –lejtnant Iwan Iwanowicz Dehn (1785-1859) otrzymał majątek Kozienice w 1835 r. jako dobra dziedziczne za zasługi dla cesarstwa rosyjskiego.

Kozienice, Pałac. Fot. żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kozienice

Kramy Kupieckie

Miejscem, które warto zobaczyć są kramy kupieckie znajdujące się przy ul. Radomskiej wybudowano ok. 1820 r. Odbudowane w latach 90-tych są długim, wąskim, parterowym budynkiem, z podcieniem na drewnianych słupach – jeden z nielicznych tego typu obiektów w Polsce.

Kozienice, Kramy Kupieckie Fot. żródło: http://www.kozienice.pl

Kozienice, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice. Fot. żródło: http://mapio.net/

Pałacyk p. rejenta Bezego

Na ul. Kochanowskiego 22 znajduje Pałacyk p. rejenta Bezego – obecnie Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice. Pałacyk wybudowany w 1923 r. w stylu modernizmu, ostatnio został wyremontowany, unowocześniony i jest jednym z najładniejszych zabytkowych budynków w mieście.

Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Kozienicach jest obiektem pielgrzymek wyznawców judaizmu. Został założony przed 1633 rokiem. Od strony wschodniej zamyka go droga wylotowa krajowa nr 79 w kierunku do Radomia, od strony płn.-zach. granicę stanowi ul. Wójcików, zaś południowa dochodzi do terenów miejskich przy stawie, nad rzeką Zagożdżonką. Obiekt w obecnej chwili to charakterystyczne wzgórze, porośnięte sosnami z licznymi fragmentami nagrobków i nielicznymi śladami po murowanych grobowcach. W latach 50. XX w. na terenie obiektu wybudowano pomnik z tablicą pamiątkową. Jest to obelisk upamiętniający Żydów, mieszkańców Kozienic, zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Cmentarz żydowski w Kozienicach jest obiektem pielgrzymek wyznawców judaizmu.

Cmentarz żydowski w Kozienicach. Fot. żródło: http://www.kirkuty.xip.pl/kozienice1.htm

Kościół parafialny Świętego Krzyża

Kościół parafialny Świętego Krzyża znajduje się w samym centrum Kozienic przy głównym skrzyżowaniu ulic miasta: Warszawskiej, Lubelskiej, Radomskiej oraz Kochanowskiego. Świątynię budowano w latach 1868-1869. Historia pokazuje, że jest to piąty, w przeszło 600-letnich dziejach gmach kościoła pw. św. Krzyża w Kozienicach. Najpiękniejszymi elementami kościoła jest 5 rokokowych ołtarzy: ołtarz wielki i cztery boczne.

Kozienice, Kościół Parafialny Świętego Krzyża. Fot. żródło: http://kozienice.fotopolska.eu/115768,foto.html

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Dyrektywami UE, zobowiązani jesteśmy do opublikowania poniższego oświadczenia: Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę zdrowotną. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego wykorzystania zawartych na tej stronie informacji. Wiedza tu zawarta jak i opisane procedury i sugestie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Celem serwisu jest promocja profilaktyki i utrzymanie zdrowia. Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystanie umieszczonych tu informacji wymaga zgody Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach.