Centrum Naturoterapii i Spa w Kozienicach

Kurs Biomasażu

Biomasaż

Kurs przeznaczony jest zarówno dla terapeutów, którzy poznają podstawy delikatnej pracy z powięzią, jak i dla osób, które chcą wykorzystywać biomasaż dla utrzymania w zdrowiu swojej rodziny. Zawiera przygotowanie z Anatomii i fizjologii potrzebne do wykonywania masażu i pracy z powięzią.

 

Etap I – Program dydaktyczno – szkoleniowy on-line

Etap II – Program dydaktyczno – szkoleniowy on-line         

1

Program dydaktyczno-szkoleniowy

Program on-line

  1. Anatomia i fizjologia człowieka – materiały edukacyjne
2

Program dydaktyczno-szkoleniowy

Program on-line

  1. Biomasaż z elementami technik powięziowych – materiały edukacyjne
3

 Warsztaty stacjonarne

1.Przygotowanie gabinetu do pracy

2.Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem

3.Karta klienta/pacjenta

4.BHP

5.Metodyka Biomasażu

6.Dobór olejów i mazideł dla indywidualnego pacjenta

7.Sporządzanie podstawowych mazideł do masażu

8.Techniki Biomasażu

9.Wprowadzenie w subtelne techniki powięziowe

10.Nauka czucia powięziowego

11.Rama Biomasażu

12.Ćwiczenia praktyczne

Warsztaty stacjonarne odbędą się w dniach 20-21 lipca 2019r. oraz 3-4 sierpnia 2019r.

Po zakończeniu kursu wystawiane jest Zaświadczenie wg wzoru Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które potwierdza uzyskiwanie lub uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zaświadczenie wystawiane przez Akademię Doskonalenia Zawodowego Naturopata to dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 622

Zaświadczenia według wzoru znajdującego się w powyższym rozporządzeniu mogą wydawać jedynie placówki oświatowe.

Cena kursu 870,00

Prowadzący:

Katarzyna Kędzierska

Mistrz Naturopatii, Wykładowca  ADZ-Naturopata , wykształcenie pedagogiczne  wyższe, Nauczyciel autorskiej metody Subtelna Terapia Mięśniowo-Powięziowa STMP, Nauczyciel autorskiego programu Klawipunktury,  Nauczyciel  Biomasażu, Terapeuta manualny, Bioenergoterapeuta

Kurs odbędzie się na terenie Warszawy.

Tel. kontaktowy w celu uzyskania dodatkowych informacji: Małgorzata Markiewicz 504132139

Zobacz również

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Dyrektywami UE, zobowiązani jesteśmy do opublikowania poniższego oświadczenia: Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę zdrowotną. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego wykorzystania zawartych na tej stronie informacji. Wiedza tu zawarta jak i opisane procedury i sugestie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Celem serwisu jest promocja profilaktyki i utrzymanie zdrowia. Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystanie umieszczonych tu informacji wymaga zgody Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach.