Centrum Naturoterapii i Spa w Kozienicach

Kurs Biomasażu

Biomasaż

Kurs przeznaczony jest zarówno dla terapeutów, którzy poznają podstawy delikatnej pracy z powięzią, jak i dla osób, które chcą wykorzystywać biomasaż dla utrzymania w zdrowiu swojej rodziny. Zawiera przygotowanie z Anatomii i fizjologii potrzebne do wykonywania masażu i pracy z powięzią.

 

Etap I – Program dydaktyczno – szkoleniowy on-line

Etap II – Program dydaktyczno – szkoleniowy on-line         

1

Program dydaktyczno-szkoleniowy

Program on-line

  1. Anatomia i fizjologia człowieka – materiały edukacyjne
2

Program dydaktyczno-szkoleniowy

Program on-line

  1. Biomasaż z elementami technik powięziowych – materiały edukacyjne
3

 Warsztaty stacjonarne

1.Przygotowanie gabinetu do pracy

2.Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem

3.Karta klienta/pacjenta

4.BHP

5.Metodyka Biomasażu

6.Dobór olejów i mazideł dla indywidualnego pacjenta

7.Sporządzanie podstawowych mazideł do masażu

8.Techniki Biomasażu

9.Wprowadzenie w subtelne techniki powięziowe

10.Nauka czucia powięziowego

11.Rama Biomasażu

12.Ćwiczenia praktyczne

 

Po zakończeniu kursu wystawiane jest Zaświadczenie wg wzoru Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które potwierdza uzyskiwanie lub uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zaświadczenie wystawiane przez Akademię Doskonalenia Zawodowego Naturopata to dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 622

Zaświadczenia według wzoru znajdującego się w powyższym rozporządzeniu mogą wydawać jedynie placówki oświatowe.

Cena kursu 870,00

Prowadzący:

Katarzyna Kędzierska

Mistrz Naturopatii, Wykładowca  ADZ-Naturopata , wykształcenie pedagogiczne  wyższe, Nauczyciel autorskiej metody Subtelna Terapia Mięśniowo-Powięziowa STMP, Nauczyciel autorskiego programu Klawipunktury,  Nauczyciel  Biomasażu, Terapeuta manualny, Bioenergoterapeuta

Kurs odbędzie się w Kozienicach przy ul. Bohaterów Studzianek 30 (Pensjonat).

Tel. kontaktowy w celu uzyskania dodatkowych informacji: Małgorzata Markiewicz 504132139

Zobacz również

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Dyrektywami UE, zobowiązani jesteśmy do opublikowania poniższego oświadczenia: Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę zdrowotną. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego wykorzystania zawartych na tej stronie informacji. Wiedza tu zawarta jak i opisane procedury i sugestie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Celem serwisu jest promocja profilaktyki i utrzymanie zdrowia. Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystanie umieszczonych tu informacji wymaga zgody Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach.