Centrum Naturoterapii i Spa w Kozienicach

Polityka prywatności

Wersja obwiązującą od dnia 25 maja 2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach zbiera podczas kontaktu z klientami w celu umawiania i realizowania wizyt, organizacji konkursów, kursów oraz pobytów klientów w Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach.

 

 1. ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach

Ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych  jest Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcą Państwo kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych prosimy skorzystać z następujących danych kontaktowych:

Adres korespondencyjny:

Małgorzata Markiewicz

Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach

Ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice

Adres email: biuro@naturoterapia-kozienice.pl

 

 1. W JAKICH CELACH SĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

3.1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności: założenia przez Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach Karty Klienta, uzupełniania historii odbytych zabiegów, wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, czy wystawienia rachunku lub faktury. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

3.2. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Państwa reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora Danych.

3.3. Za Państwa dobrowolną zgodą dane mogą być także przetwarzane do celów marketingowych.

 

 1. PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

4.1. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług Centrum Naturoterapii i SPA oraz nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych usług.

4.2. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

 

 1. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

5.1. W odniesieniu do świadczenia usługi i sprzedaży produktów oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez Administratora Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

5.2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych.

 

 1. WYMÓG PODANIA DANYCH

6.1. Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży produktów oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług i realizacji sprzedaży czy rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta.

6.2. W przypadku konkursów – podanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu. W razie niepodania tych danych nie jest możliwy udział w konkursie.

6.3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania ze, stron internetowych, serwisów, poczty elektronicznej,  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

6.4. W trakcie zapisów na zabiegi w Centrum Naturoterapii i SPA, prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu.

 

 1. DO JAKICH ODBIORCÓW PRZEKAZYWANE BĘDĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

7.1. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

7.2. Państwa dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

 1. PRZEKAZYWANE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych:

 

 1. prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 

 1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

11. PLIKI COOKIE

1. Czym są pliki cookie?

Pliki cookies są to pliki tekstowe, przesyłane przez nas na dysk twardy Twojego komputera, za pośrednictwem przeglądarki internetowej w momencie odwiedzenia naszej strony. Dostarczają one informacji o tym, co użytkownik robił na stronie internetowej, o kliknięciach linków czy czytaniu zawartości podstron. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

Pliki cookie umożliwiają takie działanie strony, do jakich obecnie są przyzwyczajeni użytkownicy.

2. Polityka prywatności

Strona internetowa naturoterapia-kozienice.pl wykorzystuje cookie zewnętrzne do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics.
Gromadzone informacje są wykorzystywane przez nas jedynie dla potrzeb statystycznych, analizy ruchu na naszej stronie oraz stopnia jej wykorzystania.

3. Usuwanie plików cookie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Internet Explorer

W menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, suwakiem można ustawić poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. Przycisk Witryny służy do wskazania konkretnych witryn, które mają być blokowane bądź nie. https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/278835

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Wybrać w polu wyboru Program Firefox: ?będzie używał ustawień użytkownika?. O akceptacji ciasteczek (cookies) decyduje zaznaczenie/odznaczenie opcji Akceptuj ciasteczka. http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome

Trzeba kliknąć na Ustawienie Google Chrome (prawy górny róg), wybrać Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie można zmienić ustawienia wg własnych oczekiwań. http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.O ciasteczkach decyduje zaznaczenie/odznaczenie pozycji Ciasteczka. http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari

W menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze Akceptuj pliki cookie. http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Więcej informacji ten temat można znaleźć pod adresem http://www.aboutcookies.org/

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Dyrektywami UE, zobowiązani jesteśmy do opublikowania poniższego oświadczenia: Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę zdrowotną. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego wykorzystania zawartych na tej stronie informacji. Wiedza tu zawarta jak i opisane procedury i sugestie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Celem serwisu jest promocja profilaktyki i utrzymanie zdrowia. Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystanie umieszczonych tu informacji wymaga zgody Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach.