Centrum Naturoterapii i Spa w Kozienicach

Regulamin – Pakiety Pobytowe

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETÓW POBYTOWYCH W CENTRUM NATUROTARAPII I SPA W KOZIENICACH

 • 1. 1. Pokój gościnny W Pensjonacie wynajmowany jest do użytku Gości na doby po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu.
 1. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 10.00.
 • 2. 1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest wpłacenie zaliczki przez gościa w wysokości 30% wartości całości zamówienia na 3 tygodnie przed planowaną datą pobytu. Pozostałą kwotę Gość wpłaca przed przyjazdem na konto bankowe lub w dniu przyjazdu podczas spotkania z pracownikiem Centrum Naturoterapii i SPA.
 1. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu pobytu. Pod warunkiem że pokój nie został wynajęty . UWAGA! Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.
 2. Opłata za niewykorzystane noclegi i zabiegi nie podlega zwrotowi.
 3. Zaliczka podlega zwrotowi w całości jeśli Gość poinformuje Centrum Naturoterapii i SPA telefonicznie lub mailowo o rezygnacji z pobytu na 10 dni kalendarzowych przed zaplanowaną datą pobytu. Gdy rezerwacja zostanie anulowana pomiędzy 10 a 5 dniem kalendarzowym przed planowanym przyjazdem Centrum Naturoterapii i SPA potrąci z zaliczki 50% jej wartości. W przypadku anulacji w terminie krótszym niż 5 dni kalendarzowych przed planowanym przyjazdem wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach. Zaliczka zostanie zwrócona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Centrum Naturoterapii i SPA informacji o rezygnacji z pobytu.
 • 3. 1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 1. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować ciszę.
 2. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione.
 • 4. 1. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 1. Korzystanie przez dzieci z wyposażenia obiektu (huśtawki, piaskownice, itp.) może być wyłącznie pod nadzorem ich opiekunów.
 • 5. 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Wszelkie usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność obiektu należy zgłaszać w Recepcji, która określi wysokość odszkodowania.
 • 6. 1. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Recepcją można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.
 • 7. 1. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.
 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad.
 2. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 3. Pensjonat ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.
 4. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
 • 8. 1. Zabiegi w Pakietach pobytowych są indywidualnie dobierane do potrzeb.
 1. Istnieje możliwość zmiany w programie Pakietu Pobytowego po uzgodnieniu z pracownikiem Centrum Naturoterapii i SPA. W takim przypadku kwota za cały pobyt może ulec zmianie.
 2. Nie prowadzimy rezerwacji na Krytą Pływalnię, Centrum Odnowy Biologicznej, Fitness Club. Można korzystać według dostępności miejsca.
 3. Centrum Naturoterapii i SPA zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia oraz grafiku zajęć wynikających z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń okolicznościowych.
 • 9.1. Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz innymi usługami świadczonymi przez Centrum Naturoterapii i SPA należy zgłaszać możliwie bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia pracownikowi Centrum Naturoterapii i SPA, który jest zobowiązana do przekazania reklamacji Kierownictwu Centrum Naturoterapii i SPA.
 1. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany.

Życzymy udanego pobytu

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Dyrektywami UE, zobowiązani jesteśmy do opublikowania poniższego oświadczenia: Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę zdrowotną. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego wykorzystania zawartych na tej stronie informacji. Wiedza tu zawarta jak i opisane procedury i sugestie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Celem serwisu jest promocja profilaktyki i utrzymanie zdrowia. Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystanie umieszczonych tu informacji wymaga zgody Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach.